บริษัท เอส.ที.ดาต้าเน็ทเวอร์คส จำกัด

บริษัท เอส.ที.ดาต้าเน็ทเวอร์คส จำกัด
S.T. DATA NETWORKS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงศ์นรินทร์ ใสผ่อง, นายจิราวุฒิ ตั้งวงศาศิริวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มีนาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีกเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.ที.ดาต้าเน็ทเวอร์คส จำกัด