บริษัท เอส.ที. อินเตอร์ กราฟฟิค จำกัด

บริษัท เอส.ที. อินเตอร์ กราฟฟิค จำกัด
S.T. INTER GRAPHIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุชานุช แซ่โล้ว, นายธงชัย นิ้มสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/14 ซ.อินทามระ 21 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2279-3882
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.ที. อินเตอร์ กราฟฟิค จำกัด