บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
S T S GREEN COMPANY LIMITED.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระ วศินวรรธนะ, นายภาณุ ทรงไพบูลย์, นายภูมินทร์ ทรงไพบูลย์, นายณัฐมนต์ กัมปนานนท์, นางพรนภิส สุดโต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจำหน่าย-นำเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 212 ถ.ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2618-4288
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด