บริษัท เอส บี ซี อินทีเกรชั่น จำกัด

บริษัท เอส บี ซี อินทีเกรชั่น จำกัด
SBC INTEGRATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุนทร อรุณานนท์ชัย, นายสรรเสริญ วิสุวรรณ, นายพัชร สุระจรัส, นายมินทร์ อิงค์ธเนศ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง-ปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ บริการข้อมูล,พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1168/42-43 อาคาร ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-8140-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส บี ซี อินทีเกรชั่น จำกัด