บริษัท เอส.บี.ดับเบิ้ลยู. ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอส.บี.ดับเบิ้ลยู. ประเทศไทย จำกัด
S.B.W. (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววารีรัตน์ แย้มเทศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออก ซื้อมาขายไป ขายหมึกชนิดต่าง ๆ ทุกระบประกอบกิจการ ผลิตและซื้อ-ขาย กล่องกระดาษทุกชนิดรวม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 53/116 หมู่ 14 ซ.การเคหะชุมชนคลองหลวง ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2908-5805
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.บี.ดับเบิ้ลยู. ประเทศไทย จำกัด