บริษัท เอส พี เอส ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เอส พี เอส ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำกัด
SPS. SUPPLY CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวภาณุมาศ เล็กประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มีนาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 147/68 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : (02)5262501
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส พี เอส ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำกัด