บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด
S.P.A.COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ, นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 70/6-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7531-8662
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด