บริษัท เอส-ฟินิกซ์ จำกัด

บริษัท เอส-ฟินิกซ์ จำกัด
ACE-PHENIX CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทศพล ชูรตนะภาสุ, นายเสกสม ชูรตนะภาสุ, นางสาวรุ่งนภา สร้อยระย้า
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง กระเบื้องยาง วัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา สินค้าอุปโภคอื่น เครื่องใช้สำนักงาน (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 510 หมู่ 10 ซ.อัมรินทร์ 2 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : (02)9447040
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส-ฟินิกซ์ จำกัด