บริษัท เอส.วี. เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอส.วี. เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
S.V. GENERAL SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมคิด วรรณศิริกุล, นางสุภาภรณ์ วรรณศิริกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องเขียน,อุปกรณ์,เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/109-110 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2476-9494-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.วี. เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด