บริษัท เอส.เจ. กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอส.เจ. กรุ๊ป จำกัด
S.J. GROUP COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสถาพร จินารัตน์, นางสาววิภาวรรณ คุณะเพิ่มศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 ตุลาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและจำหน่าย Software (ให้คำปรึกษาฝึกอบรม)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1857 อาคาร โครงการสวนลุมไนท์บาซ่าร์ ชั้น 3 ถ.พระราม4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.เจ. กรุ๊ป จำกัด