บริษัท เอส เอส ซี โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เอส เอส ซี โซลูชั่น จำกัด
S S C SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว, นายสุชาติ จิตสกุลชัยเดช, นายธงชัย จารุศิริวัฒนา, นายพงศ์ศักดิ์ ตัณสถิตย์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 333 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-8638
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส เอส ซี โซลูชั่น จำกัด