บริษัท เอส.เอ็น.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอส.เอ็น.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
S N COMPUTER GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิยม สุดเสริฐสิน, นางสาวนฤมล สถิตานนท์, นายศรียศ สุดเสริฐสิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รับจ้างเขียนโปรแกรมรับจ้างช่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 80 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2879-0462
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.เอ็น.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด