บริษัท เอส.เอ็น.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอส.เอ็น.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด
S.N.P.INTERNATIONAL SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวดรุณี บุญชม, นายสมเกียรติ นันทสันติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือ อุปกรณ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/739 หมู่ 4 ถ.เยาวราช ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.เอ็น.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด