บริษัท เอส แอนด์ ไอ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอส แอนด์ ไอ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด
S&I TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และให้บริการด้านเทคนิค และบำรุงรักษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 252/97 ยูนิต เอ อาคาร สำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ชั้น 19 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2693-2090
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส แอนด์ ไอ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด