บริษัท เอออนไลน์ จำกัด

บริษัท เอออนไลน์ จำกัด
A ONLINE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปัญญวัชร สุธรรมบุตร, นางสาวอภิรัตน์ เอกสรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 250000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต การวางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ และ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66 ซ.วชิรธรรมสาธิต 43 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (02)7222266
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอออนไลน์ จำกัด