บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด
AES GROUP LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทียนชัย ลายเลิศ, นายเฮนนี่ เคร๊ก บีเบอร์, นางโพยม จีรพุทธิรักษ์, นางสาวมณี โรจน์กนก,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 10020000
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาระบบงานและประมวลผลข้อมูล ให้บริการซ่อมและขายอุปกรณ์สำหรับเครื่องล้างรถอัตโนมัติและเครื่องตรวจสอบพฤติกรรมสะพาน ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องพวงที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการซ่อม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 521-523/1 ถ.มหาพฤฒาราม แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2639-0663-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด