บริษัท เออี คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เออี คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ ประเทศไทย จำกัด
AE COMPUTER SYSTEMS [THAILAND] CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโก๊ะ เคียน ฮั้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขาย Software ระบบบัญชีขาย Hard ware
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 19 ห้อง ยูนิต 2/1 ถ.สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2637-8420
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เออี คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ ประเทศไทย จำกัด