บริษัท เอิร์ท อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด

บริษัท เอิร์ท อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
EARTH INTELLIGENCE TECHNOLOGIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพพร แก้วโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ซอฟแวร์รับจ้างพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 305/31 ถ.พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2722-0670
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอิร์ท อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด