บริษัท เอื้อคอมพ์ คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอื้อคอมพ์ คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
AUECOMP CONSULT & SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิษณุ เอื้อจิตติโภคา, นายทัดเทียม เอื้อจิตติโภคา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มีนาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รับเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 999/316 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2808-1010
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอื้อคอมพ์ คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด