บริษัท เอเคเอส กลอรี่ เน็ตเวอร์ค จำกัด

บริษัท เอเคเอส กลอรี่ เน็ตเวอร์ค จำกัด
AKS GLORY NETWORK COMJPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 สิงหาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับเขียนและจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางระบบงานคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75/4 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท 103 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2398-0464-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเคเอส กลอรี่ เน็ตเวอร์ค จำกัด