บริษัท เอเชีย จีเนียล จำกัด

บริษัท เอเชีย จีเนียล จำกัด
ASIA GENIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพจน์ สุวรรณยั่งยืน, นางพจนีย์ สุวรรณยั่งยืน, นายเยล สุวรรณยั่งยืน, นางสุวรัตน์ เพทายบรรลือ, นางสาวศิริมา จีระสุนทราเดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 13000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์และบริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12โซนดี2 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชีย จีเนียล จำกัด