บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เทคโนโลยี จำกัด
ASIA ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุชิต ถิรานุชิต, นายอนุชา เถรว่อง, นายวรรณวิทย์ กมลเดชเดชา, นางสาววรพร อินทร์เนื่อง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตซอฟท์แวร์ ซื้อขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 408/140 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เทคโนโลยี จำกัด