บริษัท เอเชี่ยน พรีเมียร์ อินโฟร์เท็ค จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน พรีเมียร์ อินโฟร์เท็ค จำกัด
ASIAN PREMIER INFOTECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวพูลสุข บทเจริญ, นายมานพ เพ็งวงษ์, นายบัลลังก์ บทเจริญ, นางศิริพร ปวรางกูร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 74/90 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : (076)246260
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชี่ยน พรีเมียร์ อินโฟร์เท็ค จำกัด