บริษัท เอเชี่ยน เวนเจอร์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน เวนเจอร์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ASIAN VENTURE DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววัลยา เจริญพัฒนานนท์, นางนัยนา มหิทธิกร, นายอิทธิ กรกุลชาติ, นายมนศักดิ์ แซ่อึ้ง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 เมษายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 148000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้บริการปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 122 ถ.สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2648-3903
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชี่ยน เวนเจอร์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด