บริษัท เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส์ จำกัด
ASIAN CODING SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจิตติ รัชไชยบุญ, นายพงษ์ศิริ ตั้งเจริญ, นายสุทธิพันธ์ วันสม, นางอารีรัตน์ กตัญญุตาพันธุ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง/ปลีก/บริการ ทางด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บาร์โค้ด, อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/12-13 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2203-0232
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส์ จำกัด