บริษัท เอเซนเทคประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอเซนเทคประเทศไทย จำกัด
ACENTECH COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกันยารัตน์ โชคสุนทสุทธิ์, นางสาวอรพิณ ปิ่นเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : วิจัยอบรม จัดทำ ฝึกอบรม ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและซอฟแวร์ รวมทั้งจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3109 หมู่ 10 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท แขวง สำโรงเหนือ เขต เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2751-4090
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเซนเทคประเทศไทย จำกัด