บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด

บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
ASIABIZ NETWORKS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉลอง บุญเฉียน, นายธงชัย ทองเอี่ยม, นายวิสิทธิ์ พชรธนสาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์,โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมบำรุงดูแลพัฒนาให้คำปรึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 123 ซ.พรีเมียร์ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2361-8044
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด