บริษัท เอเซีย ซิลเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท เอเซีย ซิลเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ASIA SILVER NETWORK COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรชัย งามทรัพย์พานิช, นายสุรพล งามทรัพย์พานิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าประเภทเครื่องสำรองไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 72/135 หมู่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเซีย ซิลเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด