บริษัท เอเซี่ยน อินเทลเลค อัลลายด์ จำกัด

บริษัท เอเซี่ยน อินเทลเลค อัลลายด์ จำกัด
ASIAN INTELECT ALLIED LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมิทธ์ ดอกไม้งาม, นายสมหมาย ข่าเดช, นายธนัตถ์ ศรีอนุศักดิ์, นางสาวฐิติยา เสือเพชร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 223/343 หมู่ 3 ถ.สามโคก-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 0-2978-8418
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเซี่ยน อินเทลเลค อัลลายด์ จำกัด