บริษัท เอเบิล บิสสิเนส จำกัด

บริษัท เอเบิล บิสสิเนส จำกัด
ABLE BUSINESS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอรพร อาษาสุจริต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ตู้โทรศัพท์ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเดินสายไฟ โทรศัพท์ ระบบประปา สายเคเบิ้ล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 298/16 ซ.พึ่งมี 50 ถ.สุขุมวิท 93 แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2741-277980
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเบิล บิสสิเนส จำกัด