บริษัท เอ็กซ์ทรีม ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เอ็กซ์ทรีม ซิสเต็มส์ จำกัด
EXTREME SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุธีร์ สธนสถาพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 77/62 อาคาร สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2862-2003
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็กซ์ทรีม ซิสเต็มส์ จำกัด