บริษัท เอ็กซ์เซลพ้อยท์ซิสเท็มส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เซลพ้อยท์ซิสเท็มส ประเทศไทย จำกัด
EXCELPOINT SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิศิษฐ์ ลาภกิตติพาณิช, นายยิ่นเจน วงศ์พิเศษกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ธันวาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายจอภาพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 165/278-279 ซ.รัชดาภิเษก 46 ถ.รัชโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2881-7823
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็กซ์เซลพ้อยท์ซิสเท็มส ประเทศไทย จำกัด