บริษัท เอ็กซ์เซล พรีซิชั่น ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เซล พรีซิชั่น ประเทศไทย จำกัด
EXCEL PRECISION (THAILAND) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโท เคย์ เบ็ง, นายโซ บุน ปิน, นายเทียว คิม ฮัว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องจักร อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่ใช้กับเครื่องจักร รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 314/1 ซ.พระราม 9 ซอย 17 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2719-6605-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็กซ์เซล พรีซิชั่น ประเทศไทย จำกัด