บริษัท เอ็กซ์เพรสการพิมพ์ จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เพรสการพิมพ์ จำกัด
EXPRESS PRINTING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระ เหล่าวิทวัส, นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพย์สกุล, นางสาวลัดดาวัลย์ สุวะประดับ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 สิงหาคม 2524
ทุนจดทะเบียน : 100000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับจ้างพิมพ์งานทั่วไป ขายปลีกกระดาษ,วัสดุการพิมพ์,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้บริการรับจ้างบริหารงาน,รับจ้างติดตั้ง, และซ่อมแซมเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/61 หมู่ 3 ซ.สยามสามัคคี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2551-0541-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็กซ์เพรสการพิมพ์ จำกัด