บริษัท เอ็กซ์ เซล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอ็กซ์ เซล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
X’SALE TECHNOLOGY AND SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐพงษ์ พงษ์สมบูรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายบรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 267 ข ซ.พิทย์สถาน ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3879-1387
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็กซ์ เซล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด