บริษัท เอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ ไทยแลนด์ จำกัด
EXACT SOFTWARE (THAILANS) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีทรัส แอนโทเนียส คอร์เนลเลียส ฮามันส์, นายฮูเบอร์ทุส ลีโอนาร์ดัส ลอเรนเทียส โกรนิวีเกน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกโปรแกรมสำเร็จรูป อบรม และบำรุงรักษาระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 195 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-1600
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ ไทยแลนด์ จำกัด