บริษัท เอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด
N.C. HOLDING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, นางศิริลักษณ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, นายพูลศักดิ์ ตรีอนุรักษ์, นายนพรัตน จินดาจันทรโชติ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าส่งออกคอมพิวเตอร์ บริการรับปรึกษาบริหารงานด้านบัญชีการเงิน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79/2 อาคาร เอส.พี.ดี. ชั้น 6 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : (02)8712520-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด