บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด
NTN SOLUTION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์, นายชนิตร ชาญชัยณรงค์, นายตรัยพงษ์ จันทร์จรุง, นายนันทวุฒ ชูกิต, นายนริศ เหล็กเพ็ชร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ ติดตั้ง จัดวางระบบคอมพิวเตอร์,เป็นที่ปรึกษา สอนและฝึกอบรมโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/22-23,90/25 อาคาร สาธรธานี ชั้น 10 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-8400
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด