บริษัท เอ็นพีเอส ยูไนเต็ด ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เอ็นพีเอส ยูไนเต็ด ซิสเต็มส์ จำกัด
NPS UNITED SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรวิทย์ นราภิรมย์สุข, นายจรัสพงศ์ นราภิรมย์สุข, นางสาววารุณี นราภิรมย์สุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 สิงหาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 924 อาคาร วีรับเบอร์ ชั้น 4 ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2954-3372
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นพีเอส ยูไนเต็ด ซิสเต็มส์ จำกัด