บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ซิสเต็ม คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ซิสเต็ม คอนซัลติ้ง จำกัด
ENTERPRISE SYSTEM CONSULTING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิวัฒน์ มาสุจันท์, นางสาวสุนีย์ เทพกิตติมานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย รับจ้าง ประกอบ บริการติดตั้ง ดัดแปลง ซ่อมอัพเกรดคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ ซีดีรอม ซอฟท์แวร์ และวางระบบโปรแกรม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1201/16 ถ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ซิสเต็ม คอนซัลติ้ง จำกัด