บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
ENERGY MAINTENANCE SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล, นายบุญมา วิภาสดำรงกุล, นางวิลาสินี ลูกอนุมานเจ้า
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ขายส่ง,ขายปลีก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมแซมและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7623-6764
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด