บริษัท เอ็นเอสซี ซีสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เอ็นเอสซี ซีสเต็มส์ จำกัด
NSC SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุคนธรัตน์ เมฆประเสริฐสุข, นายพีระ ทวิพัฒน์, นายวิเชียร ณ ชุมพร, นายแกรรี เบรทท์ เฮลพิณ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 301/382 หมู่ 6 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2589-0696
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นเอสซี ซีสเต็มส์ จำกัด