บริษัท เอ็นเอสเอสซี จำกัด

บริษัท เอ็นเอสเอสซี จำกัด
NSSC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวีรียา ไชยเดช, นางวัชรี หิรัญวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม เครื่องคอมพิวเอุปกรณ์และอะไหล่คอมพิวเตอร์เชื่อมระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 512/361 หมู่ 2 หมู่บ้าน รัตนโกสินทร์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2930-7638
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นเอสเอสซี จำกัด