บริษัท เอ็นเอสเอสที เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เอ็นเอสเอสที เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
NSST ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนรินทร์ ศรีวนาสณฑ์, นางสาวสุชาดา อุตสาหกิจอำนวย, นายสิทธิโชค หงส์ทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีก กระดาษพิมพ์ทุกประเภทให้บริการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/8-9 หมู่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นเอสเอสที เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด