บริษัท เอ็นเอ็นที ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอ็นเอ็นที ซิสเต็ม จำกัด
NNT SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนุสราภรณ์ มุ่งวัฒนสมบัติ, นางสาวนภารัตน์ พิมสาลี, นายธวัช มุ่งวัฒนสมบัติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขาย บริการด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/133 หมู่ 13 ซ.67 ถ.โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2931-0690
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นเอ็นที ซิสเต็ม จำกัด