บริษัท เอ็น. ที. เอ็น. แมชชินเนอรี่ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอ็น. ที. เอ็น. แมชชินเนอรี่ซัพพลาย จำกัด
N.T.N.MACHINERY SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเอื้องฟ้า พวงประทุม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไป สินค้าทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 150/317 หมู่ 4 ซ.สน.ท่าข้าม ถ.พระราม 2 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2871-6650
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็น. ที. เอ็น. แมชชินเนอรี่ซัพพลาย จำกัด