บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
N.R.AUTOMATION SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกริชทอง ศรีบุญเรือง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และโปรแกรมสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 25/10-11 หมู่ 10 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2726-7225
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด