บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
N & S CENTER SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนงนุช แซ่เจี๊ยะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มีนาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายส่ง,ปลีกอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 181/9 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3887-1174
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด