บริษัท เอ็น.ไอ.เอ. เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอ็น.ไอ.เอ. เทคโนโลยี จำกัด
N.I.A. TECHNOLOGIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศิริยา ศิริฐานนท์, นายประชา วิลาศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร บ้านเรือน ทรัพย์สิน นำเข้าเครื่องพีซี สแกน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 77 ซ.สุขจิต ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็น.ไอ.เอ. เทคโนโลยี จำกัด