บริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ โซลูชั่น จำกัด
EFFECTIVE SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพล ดำเกาะ, นางศรีวรรณ ชื่นมานะกิจ, นายพงษ์พันธ์ สันติสุข, นางสาวอภิชญา ทรัพย์ทรายทอง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออก จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด ทุกประเภท รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการติดตั้ง บริการเขียนโปรแกรม ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป และระบบที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55 อาคาร ยูนิคอน ชั้น 2 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2957-6300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ โซลูชั่น จำกัด